Merja Kuusisto: Historiallinen vanhuspalvelulaki!

Vaalit

Vanhuspalvelulaki on yksi tärkeimmistä ja merkittävimmistä uudistuksista koko kuluvan hallituskauden aikana.  Meille sosialidemokraateille vanhuspalvelulaki on ollut pitkäaikainen tavoite ja nyt tavoite on saavutettu ja se on todella hyvä asia.  Laki valmistuu 2013.

Lain tavoitteena on turvata ikäihmisille heidän toiveidensa sekä jokaisen yksilöllisten tarpeiden mukaista hoitoa. Hoidon painopisteenä ovat kotiin vietävät palvelut ja lain yhtenä tavoitteena on nimenomaan tukea ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja itsenäistä elämää.  Tämä on hyvä uudistus ja se tukee myös ikäihmisten toiveita siitä, että he voivat asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään.

Vanhuspalvelulaki turvaa niin kotihoidossa, palveluasumisessa tai pitkäaikaishoidossa jokaiselle ikäihmiselle vastuuhoitajan, joka työhön kuuluu vastata siitä, että hoitosuunnitelmat laaditaan ja toteutetaan sekä päivitetään aina tarpeen mukaan. Hänen työhönsä kuuluu myös ohjata ja neuvoa ikäihmistä mm. sosiaaliturvaan liittyvistä asioista.

Vanhuspalvelulain myötä ikäihmisen itsemääräämisoikeus vahvistuu ja hänen omaisiaan kuunnellaan ja huomioidaan hoidosta ja hoitopaikasta päätettäessä. Uuden lain myötä on mahdollisuus turvata arvokas ja hyvä vanhuus! Sitä me tavoittelemme ihan jokaisessa kunnassa.

Merja Kuusisto
Kunnanvaltuutettu
Kansanedustaja