JULKILAUSUMA 2015

Kunnallisjärjestö

Tuusulan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö

Emme hyväksy lomautuksia ja irtisanomisia

Tuusulan kunta on käynyt YT-neuvottelut henkilöstön lomautuksista ja irtisanomisista. Kunnanhallituksessa sosialidemokraatit Päivö Kuusisto, Aila Koivunen ja hallituksen kristillisdemokraattinen jäsen Ilkka Seppälä äänestivät lomautuksia ja irtisanomisia vastaan. Kaikki muut ryhmittymät hyväksyivät esitetyt toimenpiteet
Sosialidemokraattien mielestä lomautuksille ja irtisanomisille ei ole riittäviä perusteita. Kun henkilöstösäästöjen tarpeesta syksyllä 2014 päätettiin, lähtökohtana oli arvio 3,5 miljoonan alijäämästä vuodelle 2014. Viimeisimmän tiedon mukaan vuositulos on 1,6 miljoonaa ylijäämäinen.
Lomautuksilla saatava noin 600.000 euron säästö sulaa olemattomiin, sillä lomautusten järjestämisessä menetetään valtavasti työtä, joka on pois kuntalaisille tarjotuista palveluista. Toimista syntyvä negatiivinen kierre heikentää Tuusulan kuvaa työnantajana ja laadukkaiden kunnallisten palveluiden tuottajana.
Sosialidemokraattien mielestä kunnan talouden tasapainottamista on jatkettava, mutta nyt valitut keinot ovat väärät. Kaikkien toimintojen kriittistä tarkastelua on syytä jatkaa. Tarkasteluun on otettava myös ulkoistettujen palveluiden hinta. Alkuvaiheen näennäisistä säästöistä huolimatta ulkoistaminen usein kasvattaa kunnan kuluja.
Hyvät kunnalliset palvelut ovat keskeinen vetovoimatekijä, kun pyrimme saamaan kunnan uudelleen muuttotappiokunnasta kasvukunnaksi ja verotulokertymän kasvuun. Sosialidemokraatit eivät hyväksy henkilöstön lomautuksia ja irtisanomisia, sillä työ ja palveluiden tarve ei ole vähentynyt.

Päivö Kuusisto
Päivö Kuusisto

 

 

 

Päivö Kuusisto
Tuusulan Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön pj.