Talous kuntoon peruspalveluista tinkimättä

Johtokunta,Tavoitteet

LEHDISTÖTIEDOTE                                                                              24.11.2013

Tuusulan Demarit  ry:n tavoitteena on, että Tuusula kehittyy ja pystyy turvaamaan asukkaiden palvelut tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti myös vaikean talouden aikana. Tähän on täydet mahdollisuudet, jos vain päättäjien tahto sellaiseen riittää. Tuusulan Demareilla tahto riittää ja selkeät ratkaisumallit ovat olemassa.

Tuusulalaisten palvelut voidaan ja tulee säilyttää, korostaa Tuusulan Demarit ry syyskokouksessaan. Kunnalla on hyvät mahdollisuudet talouden palauttamisessa kestävälle ja vakaalle pohjalle ilman peruspalvelujen karsimisia tai henkilöstövähennyksiä.

Kunnan heikkenevä talous pakottaa etsimään rakenteellisia ratkaisuja palveluiden järjestämiselle. Ei ole kuitenkaan mitään tarvetta heikentää keskeisiä palveluita kunnan talouden tasapainottamis- ja sopeuttamistoimenpiteiden varjolla. Tavoitteena on oltava se, että palveluja on riittävästi ja tasapuolisesti kunnan eri osissa, toteaa Tuusulan Demarit ry.

Tuusulan kunnan vuoden 2014 talousarviosta keskusteltaessa todettiin, että demariluottamushenkilöt ovat jämäkällä työskentelyllä onnistuneet osaltaan estämään rajuimmat palvelusupistukset. Vaikka talouden raamit pakottavat ensi vuonna joihinkin ikäviin palvelujen supistuksiin, eivät kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut silti olennaisesti heikenny.

Tuusulan Demareiden mielestä erityisesti lasten ja nuorten sekä pitkäaikaistyöttömien palvelujen riittävyydestä on pidettävä huolta. Terveyskeskuksen pitkiä jonoja ei voi hyväksyä, sillä ne vaarantavat ihmisten mahdollisuuden saada tarvitsemaansa hoitoa oikeaan aikaan. Vanhuspalvelujen uskotaan olennaisesti paranevan Kiljavan kuntoutussairaalan ja Riihikallion uuden palvelukeskuksen ansiosta.

Tuusulan Demarit ry korostaa, että Tuusulan kunnan talous on saatava kuntoon ja kestävälle pohjalle, sillä vain näin voidaan turvata kuntalaisille tärkeiden palvelujen saanti. Veroäyrin korottaminen ei ole oikea tie tasapainoon. Kunnan talouden ja väestörakenteen kannalta tärkeää on saada tarjolle ja myytyä asunto- ja yritystontteja.

Tuusulan Demarit ry kannattaa kahdeksan kunnan liitosselvitystä. Asukkaille tärkeintä on, että palveluita on saatavilla ja että ne toimivat. Uusi, runsaan 200 000 asukkaan kunta voi todennäköisesti ylläpitää monipuolisia palveluja taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Mikäli kuntaliitos toteutuu, on huolehdittava lähipalveluista ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista päätöksenteossa. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus eli ns. sote-uudistus olisi tällaisen uuden kunnan puitteissa mahdollista toteuttaa nykyiseen Hyvinkään sairaanhoitoalueeseen perustuen, mikä olisi tuusulalaisten kannalta hyvä vaihtoehto.

Tuusulan Demarit ry:n edustajat kunnan luottamuselimissä toimivat jämäkästi kuntapalvelujen säilyttämisen puolesta samalla huolehtien siitä, että kunnan talous saadaan vakaalle perustalle.

Tuusulan Demarit ry:n syyskokous valitsi Mauno Lehtisen jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2014. Varapuheenjohtajaksi valittiin Nina Kiuru. Muiksi johtokunnan jäseniksi tulivat Jaana Koskenranta, Jorma Sulander, Elina Rytkönen, Jerry Airikka, Arto Lindberg, Päivö Kuusisto, Jukka Virtanen, Erkki Vähämäki ja varajäseniksi Tiia Arhamaa, Klaus Koivunen ja Kari Stellberg.