TUUSULAN DEMARIT RY HUOLISSAAN KUNTALAISTEN PALVELUISTA

Etusivu,Toiminta

Tuusulan Demarit ry:n syyskokous ilmaisi huolensa kotikunnan palvelujen tilanteesta . Kunnan taloutta ollaan tasapainottamassa yhdistyksen mielestä liian kovilla keinoilla. Henkilöstövähennykset ja muut säästöt näkyvät vääjäämättä heikennyksinä kuntalaisten peruspalveluissa.

Syyskokouksessa demarit totesivat, että kunnanhallituksessa ja valtuustossa sosialidemokraatit ovat esittäneet aktiivisesti realistisia keinoja, joiden avulla palvelujen leikkaukset voitaisiin minimoida. Oikeistoryhmille esitykset eivät ole kelvanneet, vaan enemmistöllään ne ajoivat läpi kuntalaisten palvelujen kannalta kovempaa säästölinjaa.
Tuusulan kunnan heikentynyt talous pakottaa etsimään rakenteellisia ratkaisuja palveluiden järjestämiselle. Kunnan henkilöstövähennykset eivät kuitenkaan ole oikea keino! Tärkeää on saada kunnan talous tasapainoon kestävällä tavalla niin, että palveluiden tuottaminen on mahdollista myös jatkossa riittävän laaja-alaisina ja laadukkaina. Syyskokouksessa todettiinkin, että Tuusulan Demarien on jatkettava vaikuttamistyötä kuntalaisten riittävän palvelutason säilyttämisessä.

Tuusulan talouden kohentaminen edellyttää muuttotappion kääntämistä takaisin kasvu-uralle. Veronmaksajien määrän kasvu on edellytys palvelujen turvaamiselle. Asuin ja työpaikkatonttien kaavoittaminen on saatava uuteen vauhtiin. Etelä-Tuusulassa ongelma ei ole puuttuvassa kysynnässä vaan tarjonnassa. Laadukkaat julkiset palvelut ja joukkoliikenteen parantaminen ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä. Nyt kehitys on menossa väärään suuntaan.

Kansanedustaja Merja Kuusisto antoi syyskokoukselle poliittisen tilannekatsauksen muun muassa sote-uudistuksesta sekä eräistä liikennehankkeista. Yhdistyksen väki kiitteli erityisesti Keravantien perusparannusrahojen saamista valtion budjettiin.

Tuusulan Demarit ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2015 syyskokous valitsi edelleen Mauno Lehtisen ja varapuheenjohtajaksi edelleen Nina Kiurun. Muut johtokunnan jäsenet ovat: Anne Mäkinen (uusi), Jani Peltonen (uusi), Elina Väänänen, Jerry Airikka, Päivö Kuusisto, Arto Lindberg, Jorma Sulander, Erkki Vähämäki sekä varajäsenet Tiia Arhamaa, Kari Stellberg ja Pasi Suutari (uusi).