Demarit haluavat tukea pitkäaikaistyöttömien työllistymistä

Aloitteet,Etusivu,Toiminta

Tuusulan Sosialidemokraattinen (SDP) valtuustoryhmä ALOITE Syyskuu 2014

ALOITE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMILLE TYÖTÄ JA TUKEA

Tuusulan Sosialidemokraattinen (SDP) valtuustoryhmä esittää, että kunta pienentää kunnan maksettavaksi lankeavaa työmarkkinatuen kuntaosuutta työllistämällä työmarkkinatuen piirissä olevia pitkäaikaistyöttömiä kaikin käytettävissä olevin keinoin sekä kehittää ja lisää edelleen sosiaalista kuntoutusta , työpajatoimintaa sekä eläkkeelle siirtymistä. Tavoitteena on työllistää vähintään 50 pitkäaikaistyötöntä vuonna 2015.

Työllisyyden edistämistä varten perustetaan henkilöstö- ja tukipalvelut tulosyksikköön pitkäaikaistyöttömien, muiden välityömarkkinoiden piirissä olevien kuten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllisyyttä edistävä yksikkö. Lisäksi on syytä selvittää sosiaalisen yrityksen perustamista joko kunnan yksin omistamana tai yhdessä jonkin järjestön kanssa.

Aloitteen perusteluina esitämme:

Työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on Tuusulassa huolestuttavan suuri ja määrä on koko ajan kasvussa. Ensi vuoden alusta kunnan vastuu työmarkkinatuen piirissä olevista lisääntyy huomattavasti kun sen piiriin sisältyy kaikki yli 300 pv työttömänä olleet. Heidän määränsä on arviolta 200 henkilöä, mutta vuonna 2015 varmasti huomattavasti suurempi. Kuukaudessa kunnan vastuulle lankeaa noin 375 euroa yhdestä pitkäaikaistyöttömästä. Mikäli kunta voisi työllistää vähintään 50 pitkäaikaistyötöntä, kunnan taloudellinen vastuu pienenee merkittävästi. Työllistäminen kannattaa siten jo taloudellisessa mielessä! Lisäksi on huomattava se, että pitkäaikaistyöllistäminen mahdollistaa hänen  työllistymisensä pysyvästi merkittävästi paremmin kuin työttömänä olo.

Mielekästä työtä eri palveluyksiköistä löytyy, sillä pitkäaikaistyöttömien joukossa on monen alan koulutuksen ja ammatin osaajia. Kuntaliiton selvityksen mukaan valtaosa pitkäaikaistyöttömistä on vahvasti työhaluisia ja työkykyisiä. Työllistämiskohteina voisi olla mm. atk-tukipalvelu, kotihoidon ja asumispalvelun apuna, kunnan kiinteistöhoidon ja ympäristöhoidon tehtäviä, omakotitalkkari, toimisto tms. tehtäviä.

Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen hyödyistä kunnalle on jo hyviä kokemuksia esimerkiksi Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja Sipoossa. Työ- ja elinkeinoministeriö on yhdessä Kuntaliiton kanssa käynnistänyt tämän alueen kehittämistyön usean kunnan kanssa yhteistyössä. Hyviä kokemuksia on siten jo saatavissa.