Tuusulan sosialidemokraatit jatkavat valitulla linjallaan

Etusivu
Tuusulan sosialidemokraatit jatkavat valitulla linjallaan. Sosialidemokraatit painottavat kuntavaalien tärkeintä kysymystä Tuusulan dynaamisuuden ja elinvoiman palauttamista monen muuttotappio- ja alijäämäisten tilinpäätösten vuosien jälkeen.
Kunnan tehtävänä on järjestää asukkailleen tonttitarjonnan lisäämisen kautta monipuolisia asuntomahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja. SOTE-palvelujen siirtyessä maakuntaan varhaiskasvatus- ja koulupalvelut nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Laadukkaat vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa. Ympäristön vaaliminen ja arvokkaiden puistoalueiden kuntoon saattaminen on sydämen asiamme. Joukkoliikenteen saattaminen kuntoon HSL-ratkaisun pohjalta on ensiarvoisen tärkeää kuten kiertoliittymien saneeraukset ruuhkien vähentämiseksi.
Sosialidemokraateilla on erinomainen ehdokasjoukko kaikkiin tarjolla oleviin kunnallisiin luottamustehtäviin. Ehdokkaissa on 10 nykyistä valtuutettua, 30 uutta ehdokasta, 11 nuorta ja 67 ehdokkaasta 33 on naisia. Ammatti- ja koulutuspohja on erittäin kattava duunareista usean akateemisen loppututkinnon suorittaneisiin ja luottamusmiehistä yrittäjiin. Ehdokkaissa on myös useita sitoutumattomia.
Kuntavaalit eivät ole Tuusulassakaan pormestarivaalit, vaan pormestarin valitsee keskuudestaan uusi valittava valtuusto.
Lisätiedot:
Tuusulan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry
Päivö Kuusisto, puheenjohtaja
toimisto@tuusulandemarit.fi, paivo.kuusisto@icloud.com, p. 0400 418 499

Kommentoi