Tuusulasta elinvoimainen ja hyvät palvelut asukkailleen tarjoava kunta

Etusivu

Jokelan vetovoima on pääradan ja puutarhakaupunki–idean toteuttamisen ansiosta hyvä. Kellokoskelle on tehty kunnan vaalikauden suurimmat koulu- ja päiväkoti-investoinnit. Tuusulan paluu elinvoimaiseksi kasvukunnaksi edellyttää myös Etelä-Tuusulan vetovoiman palauttamista.

Sosialidemokraatit ovat johdonmukaisesti ajaneet koko kunnan kehittämistä. Valtuustossa on viime aikoina saatu läpi useita Etelä-Tuusulaa elvyttäviä päätöksiä. Vetovoima on palautumassa HSL:ään liittymisen ja kaavoituksen vauhdittumisen myötä. Rykmentinpuiston rakentamisen käynnistyminen asuntomessualueelta, Puustellinmetsästä, antaa uskoa tämän uuden Hyrylän keskustan osan rakentumisen etenemisestä. Monio lisää Hyrylän vetovoimaa. Lukiolaisilla on oikeus nykyaikaiseen oppimisympäristöön ja sisällöltään laadukkaaseen opetukseen. Kruunukiinteistöjen sopimus tukee Monion toteuttamista lisätiloilla ja keskustan kehittymistä uusilla vuokra-asunnoilla. Lisäksi kunta saa sopimuksessa upeaa rakennusaluetta Varuskunnan Kirkonmäen eteläisiltä rinteiltä.
Viisi muuttotappiovuotta ovat olleet turmiollisia kuntataloudelle. Kunnan väestörakenne on muuttumassa suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Eläkkeelle siirtyneiden maksamat kunnallisverot laskevat alle puoleen työssäoloaikana maksettuihin verraten. Kuntatalous elpyy kestävästi ainoastaan uusien palkkaveronmaksajien ja yritysten myötä.
Valoa on näkyvissä, vaikka kuntatalous viime vuonna nousi plussalle vain omaisuuden myyntien ansiosta. Velkojen kauhistelun ohella on muistettava, että lainojen vastineeksi on kertynyt omaisuutta uudisrakentamisen kautta kouluista ja päiväkodeista. Myös kunnan maaomaisuuden varanto on ostojen kautta kasvanut olennaisesti. Kunnalla on nyt raaka-maata kaavoitettavaksi enemmän kuin koskaan historiansa aikana.

Pormestarimallilla lisää vetovoimaa ja dynaamisuutta

Vaalikentillä kysellään, miten kunnan toiminta muuttuu siirryttäessä pormestarimalliin? Tuusulassa päätöksentekijät ovat olleet turhautuneita valmistelun tyhjäkäyntiin. Päätöksentekijöiden on oltava vaikuttamassa valmistelun alkutekijöihin: Mitä valmistellaan ja miten? Liian monta kertaa virkamiesvalmistelu on valunut hukkaan, kun suunnittelun lähtökohtia ei ole yhdessä sovittu. Turha työ tulee kalliiksi.
Pormestarin tehtävä on vastata poliittisen päätöksenteon sujumisesta. Hänen on rakennettava sopua ja yhteistyötä päättäjien ja asioita valmistelevan ja toteuttavan organisaation kanssa. Pormestarin lähin työtoveri on kansliapäällikkö, joka valitaan kunnan nykyisistä ylemmistä virkamiehistä. Kuntaorganisaation johtaminen on kansliapäällikön vastuulla. Roolien ja johtamisjärjestelmän on oltava selkeitä.
Pormestari valitaan valtuustosta. Hänen pitää saada taakseen enemmistön tuki ja tehdä yhteisyötä valtuustoryhmien kanssa. Päätöksenteon tulee olla pitkäjänteistä ja päätökset on tehtävä vakaasti jalat maan pinnalla. Tuusulalaiset ovat ansainneet kunnollisen, poukkoilemattoman päättämisen ja palvelujen toteuttamisen.

Sote-uudistus huolena

Maakuntamallin toteutuminen ei poista täysin kunnan vastuuta sote-palveluista. Lisäksi Tuusula joutuu selviämään kuntiin jäävien palvelujen tuottamisesta selvästi alle puolella nykyisistä verotuloista. Pystymme säilyttämään nykyisen tasoiset kuntapalvelut vain, jos saamme kunnan talouden vahvistumaan. Talous vahvistuu, kun luomme kaavoituksella edellytykset maltilliselle väestönkasvulle ja taloudelliselle toimeliaisuudelle alueellamme. Kehityksen jarruttaminen syö myös edellytykset parantaa kaupallisia palveluja.
Sosialidemokraatit kannattavat kasvatus- ja koulutuspalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamista ja välttämättömien tie- ja työpaikka-aluehankkeiden toteuttamista. Sosialidemokraatit ovat harkitseva, pitkäjänteinen ja turvallinen, mutta myös dynaaminen vaihtoehto tulevaisuuteen suuntautuville tuusulalaisille!
Äänestä turvallisen ja palvelevan Tuusulan rakentajia! Äänestäjät ratkaisevat kehityksen suunnan! Pidetään kaikki mukana!
Päivö Kuusisto
kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen 2. vpj. ,Tuusulan Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Kommentoi