Kohti kevään 2017 kuntavaaleja – tule mukaan!

Etusivu

 

Siirtymisellä uuden kuntalain mukaiseen pormestarimalliin tavoitellaan kunnan toiminnan tehostumista. Kolme muuttotappiovuotta ja miljoonien alijäämäiset tilinpäätökset samalta ajalta johtavat jatkuessaan väistämättä kuntalaisten palvelujen karsimiseen. Nyt on saatava aikaan muutos sosialidemokraattien johdolla yhteistyössä koko valtuuston voimin. Uusia tontteja on kaavoitettava ja saatava myyntiin kerrostalo- ja omakotirakentamiseen unohtamatta vuokra-asuntotuotantoa Tuusulan kunnan Kiinteistöt Oy:n toteutuksina. Samoin erikokoisia työpaikkatontteja on oltava tarjolla yrittäjien tarpeisiin. Etelä-Tuusulan tonttijumiin on kerta kaikkiaan saatava korjaus. Asuntomessujen myötä Rykmentinpuiston rakentaminen käynnistyy ja parantavaa kunnan vetovoimaa. Hyrylän ohella Jokelan ja Kellokosken kuntakeskusten sekä Riihikallion tasapuolinen kehittäminen on tärkeää niin asumisen kuin työpaikkojen ja palvelutuotannon osalta.

Sosialidemokraatit vaativat henkilöstön huomioimista siirryttäessä pormestarijärjestelmään. Hyvä henkilökunta ansaitsee ammattimaisen johtamisen. On tärkeää, että uudessa pormestarimallissa luottamushenkilöhallinnon ja kunnan henkilöstön roolituksissa ei tule epäselvyyksiä. Johtamisjärjestelmän muuttuessakin meidän on taattava henkilöstölle työrauha ja mahdollisuus tuottaa kuntalaisille hyvät palvelut pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella toiminnalla. Kansliapäällikkö johtaa virkamies- ja työntekijäorganisaatiota riittävin toimintavaltuuksin esimiehenään valittava pormestari.

Kunnallispolitiikassa sosialidemokraatit harjoittavat johdonmukaista, vastuullista ja uskottavaa toimintaa. Vaikeassa taloustilanteessa ja Sote-myllerryksessä toimitaan sen puolesta, että kuntalaiset saavat riittävät peruspalvelut lähipalveluina ja, ettei lyhytnäköisillä säästöpäätöksillä kohtuuttomasti vaikeuteta kuntalaisten elämää, eikä tehdä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia tulevaisuudessa.

 

Ehdokkuudesta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä:
Tuusulan Sos.dem. kunnallisjärjestö ry
Päivö Kuusisto, pj
p. 0400 418 499
paivo.kuusisto(a)icloud.com

Kommentoi