Päivö Kuusiston, kunnanhallituksen 2. vpj:n kuntapuhe 1.5.2015 TorppaWapussa

Etusivu

Kaavatonttien tuottaminen on vihdoin saatava vauhtiin! 

Tuusulalle vuosi 2014 oli kolmas perättäinen muuttotappiovuosi. Väestö ikääntyy ja eläköityy. Kunnallis- ja kiinteistöverojen sekä maksujen korotuksista huolimatta verotulot eivät kehity tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstökulujen karsimista on tehty jo vuosia ja nyt on keinoiksi otettu lomautukset ja irtisanomiset. Näitä toimia sosialidemokraatit eivät hyväksy. Yrityksissä lomautuksiin ja irtisanomisiin turvaudutaan, kun tuotteiden tai palveluiden kysyntä heikkenee. Kuntapalvelujen kysyntä ei ole suinkaan vähentynyt. Päinvastoin!

Tuusulalle ainut oikea tie on lähteä tosimielellä ja yhteen hiileen puhaltaen hyödyntämään kunnan oivallista sijaintia. Kunnan raakamaavaranto on suurempi, kuin koskaan ennen. Kaavatonttien tuottaminen on vihdoin saatava vauhtiin! Etelä-Tuusulassa on koko ajan kysytty työpaikka- tai asuntotontteja. Kaavatontteja ei vaan ole saatu aikaiseksi. Tonttitarjonnan puute onkin pysähtyneisyyden tärkein syy.

Rykmentinpuisto vauhtiin

Ensi maanantain kunnanhallituksessa vihdoin vuosien viiveiden jälkeen tulee käsiteltäväksi Senaattikiinteistöjen ja Tuusulan kunnan välinen aiesopimus Rykmentin puiston kaavoittamisesta. Hyväksyttynä sopimus käynnistää alueen asemakaavoituksen. Neuvottelut olivat puoli vuotta täysin jumissa, kunnes allekirjoittaneen suora yhteydenotto valtiovarainministeri Rinteeseen johti ensin neuvonpitoon Tuusulan edustajien ja VM:n välillä ja sitten Senaatti-kiinteistöihin suunnatun omistajaohjauksen kannustamana sopimusneuvottelujen vauhdittumiseen. Antille tästä täydet pisteet.

Rykmentinpuiston toteutumista nopeuttamaan päätti hakea vuoden 2020 asuntomessuja. Tuusulan kolmannet asuntomessut ovat mainio tapa markkinoida kuntaa ja uutta 15000 asukkaan asuinaluetta. Rykmentinpuiston toteutuminen tuo mukanaan edellytykset Hyrylän uuden kauppakeskuksen toteutumiselle. Väestömäärän lisäys mahdollistaa myös joukkoliikenteen parantamisen Etelä-Tuusulassa.

Vanhaa Hyrylää on kehitettävä

Rykmentinpuiston toteuttaminen ei voi – eikä saa merkitä – vanhan Hyrylän pysähtyneisyyden jatkumista. Demarien kannattaman Keravan ja Tuusulan yhteisen paloaseman rakentaminen vapauttaa Palokunnanmäen kaavoitettavaksi kerrostalotonteiksi järvinäköaloineen. Uuden sosiaali- ja terveysaseman rakentaminen käynnistynee heti soteratkaisun valmistuttua. Hallitustunnustelijahan on ilmoittanut Soten uudeksi takarajaksi tämän vuoden lopun. Uskotaan!

Jokipuisto on luonnoltaa ainutlaatuinen ja se on kunnostettava kuntalaisten virkistyskäyttöön

TorppaWapussa pitää ottaa esille myös Tuusulanjärven eteläosan ja Jokipuiston kunnostaminen. Kuvaavaa Keski-Uudenmaan kuntien erilaiselle toimintakulttuurille on juuri tämä asia. Tuusulanjärven pohjoispäätä on kunnostettu Järvenpään kaupungin toimesta moni eri tavoin. On uimarantaa, suosittua piknik-puistoa ja ravintolaa. Hyrylässä on kunnostettu aluksi talkoovoimin metsänharvennuksella Weckmanin mäkeä. Järvenrantaryteikkö olkoot seuraava kohde, jotta järvinäkymät aukeavat aina Järvenpäähän asti. Jokipuisto on luonnoltaa ainutlaatuinen ja kunnostuskustannukset ovat pieniä verrattuna hyötyyn, joka viihtyisän puiston virkistyskäytöstä koituu alueen asukkaille.

Kuntaliitoksia ei näytä tulevan. Yhteistyötä lisättävä.

Suuri kysymys on kuntaliitokset, joita maan tuleva hallitus tuskin kuitenkaan edistää. Keski-Uudellamaalla luontainen ratkaisu olisi paluu vanhaan Tuusulaan eli Tuusulan, Keravan ja Järvenpään liitos. Kun kuntaliitoksia ei näytä tulevan aivan oven takana on vahvistettava kuntayhteistyötä. Hyvä askel oikeaan suuntaan on Tuusulan ja Mäntsälän yhteisen peruskoulun yläasteen perustaminen Kellokoskelle, joka hyväksyttiin viime kunnanhallituksessa. Kouluun tulee oppilaita Kellokosken lisäksi Mäntsälän Hyökännummelta ja Ohkolasta, jotka ovat käytännössä osa Kellokosken taajamaa, mutta kuntarajan takana.

Kuntaliitosten ja kuntayhteistyön tehostamisen tavoitteena on kuntalaisten peruspalvelujen turvaaminen edelleen kiristyvän kuntatalouden oloissa. Sote-ratkaisu vie kunnilta n. 40% nykyisestä budjetista ja toiminnoista. Muut kuntapalvelut on hoidettava mahdollisimman järkevästi yhteistyössä naapureiden kanssa.

Kyläkoulut ovat säilyttämisen arvoisia

Tuusula on saneerannut viimeisten 15 vuoden aikana lähes koko kouluverkon myös kyläkoulukiinteistöt. Sellainen vaihtoehto, että nämä kallisti saneeratut koulut nyt kuntaliitosten tai kiristyvän talouden vuoksi olisi suljettava, ei ole järkevä. Kyläkoulut tarjoavat monasti ainoat kunnalliset palvelut lähipalveluna kylän asukkaille. Kyläkoulujen tahallista näivettämistä oppilaaksiottorajojen siirroin, ei tule hyväksyä.

Hyvä yhteistyö kaiken perusta

Tuusulassa tärkeintä olisi palauttaa valittujen päättäjien ja palkattujen johtavien viranhaltioiden hyvä yhteistyö ja yhteinen halu tuottaa kuntalaisten tarvitsemia palveluita. Luottamus syntyy selkeästä tehtäjaosta ja yhteistyöhalusta.

Tuusula uuteen nousuun yhdessä naapureiden kanssa!

Kommentoi