Merja Kuusisto: Tarpeellisia vierailuja

Kirjoituksia

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarijäsenet ja avustajat ovat tehneet tämän istuntokauden aikana kolme tutustumiskäyntiä. Olemme tutustuneet Helsingin Lastensairaalan ja Kellokosken sairaalan toimintaan sekä vierailleet Altian Rajamäen tehtaalla Nurmijärvellä. Olemme kokeneet kaikki vierailut kiinnostaviksi ja valiokunnan toiminnan kannalta tuiki tarpeellisiksi.

Vierailu Altian tehtaalle saattaa tuntua yllättävältä. Syy tehdasvierailuun oli se, että siellä on onnistuttu hyvin Osku-hankkeessa eli ”osatyökykyiset työssä” -ohjelman toteuttamisessa. Osku-ohjelma tarjoaa tukea ja erilaisia välineitä, joiden avulla osatyökykyiset työllistyvät ja jaksavat työssä.

Tärkeintä on, että olemassa oleva työkyky saadaan käyttöön ja sitä tuetaan kaikin mahdollisin tavoin. Tukea voidaan antaa esimerkiksi siten, että osatyökykyiselle nimetään henkilökohtainen työkykykoordinaattori, joka tarvittaessa suunnittelee yhdessä osatyökykyisen kanssa toimivan työkokonaisuuden.

Edellä mainitut keinot tukea osatyökykyistä työelämässä olivat tuottaneet hyviä tuloksia Altian tehtaalla. Siellä oli kiinnitetty erittäin paljon huomiota muun muassa työvaiheiden ergonomiaan. Tuotteiden siirtely ja pakkaaminen kolmivuorotyössä asettaa omat haasteensa.

Sairauslomien määrää on edellä mainituilla toimilla kyetty vähentämään merkittävästi ja ihmisten työurat ovat pidentyneet. Olimme oikein kiinnostuneita asiasta ja ennen kaikkea oli hienoa kuulla, kuinka innostuneesti työntekijöiden edustajat asiasta kertoivat.

Työtehtäviä oli järjestelty nimenomaan siitä näkökulmasta, että työntekijä pystyy suoriutumaan työtehtävistään, vaikka työkyky olisi jostain syystä heikentynyt. Tavallisimmat syyt osatyökyvyttömyyteen ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

Suomessa oli kolme vuotta siten lähes 260 500 työkyvyttömyyseläkeläistä. Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on varmasti tarpeen panostaa vielä nykyistä enemmän tukitoimiin, jotka mahdollistavat osatyökykykyisten osallistumisen työelämään täysipainoisesti. Toivon, että Altian Rajamäen tehtaan käytännöt leviävät laajemmin työelämään. Kyse on tasa-arvosta työelämässä ja yhteiskunnan rakentamisessa.

Tärkeintä on, että olemassa oleva työkyky saadaan käyttöön ja sitä tuetaan kaikin mahdollisin tavoin.

Kolumni on julkaistu Demokraatissa 2.10.2014

Kommentoi