Kyllä Kiljava kannattaa

Etusivu

Jori Porspakka epäilee  kirjoituksessaan Keski-Uusimaa lehdessä ” Onko valtuusto tehtäviensä tasalla” kuntien maksavan Kiljavan palveluista melkoista ylihintaa. Hän pyytääkin talousjohtoa tekemään vertailua maksetaanko tuollaista ylihintaa. Pitkäaikaisena sairaalan talousjohtajana ja terveyspolitiikan ja terveystaloustieteen harrastajana rohkenen tuoda omia arvioitani näihin kysymyksiin ja siihen, miksi pidän Kiljavan kuntoutussairaalaa olennaisen tärkeänä osana kuntamme terveydenhuollon palvelurakennetta niin kunnan talouden kuin väestön hyvän elämän kannalta.

Tuusulan käytössä on 14,4 potilaspaikkaa Kiljavan sairaalassa. Mikäli nämä paikat ovat täysimääräisesti käytössä, kuntoutushoidossa voisi olla vuosittain 150-180 tuusulalaista  ja noin 5000-5300 hoitopäivää hoitoajasta riippuen. Hoitokustannukset vuodessa ovat noin 1,3 milj.euroa. Tämä kustannus ei ole eikä saa olla Tuusulalle pelkkää lisäkustannusta, vaan sen on tuotettava säästöä muualla. Laskelmani mukaan Kiljava on kunnalle taloudellisesti kannattava ,  jos vuodessa Kiljavan kuntoutuksen ansiosta vähintään 20 henkilöä ei tarvitse kokonaiseen vuoteen pitkäaikaishoitopaikkaa (kuten vuodeosto, Tuuskoto tai tehostettu asumispalveluyksikkö). Laskelmassani on Kiljavan kuntoutuspäivän hinta 325 euroa ja hoitoaika neljä viikkoa ja Tuusulan laitoshoidon hinta 200 euroa ja hoitoaika 365 vrk. Lisäksi olen lisännyt noille 20 potilaalle 30 euroa/vrk kotipalvelua koko vuodeksi.  Onko arvioni lainkaan realistinen?

Kiljavan hoitotulosten mukaan 75% kuntoutettavista kotiutuu. Muuallakin saadut kokemukset osoittavat, että moniammatillisella kuntoutuksella voidaan huomattavasti vähentää ja pitkittää pitkäaikaislaitoshoidon tarvetta. Tämän vuoksi valtakunnallisissakin ohjelmissa korostetaan tällaisen kuntoutuksen merkitystä ja kannattavuutta, mutta se edellyttää jonkin verran kotihoidon palvelujen lisäämistä ja kehittämistä.  Laaja näkemys on se, että ilman tällaisia rakennemuutoksia kustannukset karkaavat käsistä.

Kiljavan kuntoutuspalvelujen monipuolisella ja laaja-alaisella käytöllä on mahdollista päästä siihen, ettei Tuusulan tarvitse lisätä laitospaikkoja Riihikallion asumisyksikön käyttöönoton jälkeen vuoteen 2017 mennessä, vaikka tänä aikana yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nykyisestä 1600 henkilöstä noin 2700 henkilöön. Ilman Kiljavaa ja monipuolista kotipalvelua laitospaikkojen lisäystarve olisi huomattava. Hyvän elämän kannalta Kiljava on varmasti tuloksekas kuten tähän astiset palautteetkin osoittavat. Kiljavaa on siten pidettävä kannattavana palveluyksikkönä niin kunnan talouden kuin väestön hyvän elämän kannalta. Valtuusto on tehnyt hyvän päätöksen!

Mauno Lehtinen
sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja
Tuusula

 Julkaistu Keski-Uusimaa -lehdessä elokuu 2013

 

Kommentoi