Diakoniatyö ja lapsiperheiden palvelut seurakunnan keskiöön

Arkisto

Seurakuntavaaleissa äänestysaktiivisuus on ollut valitettavan alhaista siitä huolimatta, että suuri osa suomalaisista kuuluu seurakuntaan. Ei ole saman tekevää millaisia arvoja omaavia henkilöitä seurakunnan luottamustehtäviin valitaan, kuinka kirkollisverotulot käytetään, minkälaista toimintaa seurakunnan piirissä toteutetaan tai minkälaisia palveluja seurakunta tuottaa.

Seurakunta tuottaa paljon palveluja, joilla on suuri merkitys monille ihmisille. Lapsiperheille erilaiset seurakunnan kerhot ovat usein tuttuja.  Perhetyö on tärkeää ja samoin jotkut saavat tukea perheasiainkeskuksesta vaikeisiin perhetilanteisiinsa. Monipuolinen diakoniatyö auttaa sekä tukee niin vähävaraisia kuin muita tukea ja apua tarvitsevia, kuten vanhuksia ja vammaisia  – usein niitä, joita kukaan muu ei enää auta tai jotka ovat tippuneet yhteiskunnan turvaverkkojen läpi. Näiden tehtävien ja palveluiden merkitys on todella tärkeä.  Se on mielestäni seurakunnan työn ydintä – auttaa hätää kärsiviä ja apua tarvitsevia. Tämä täydentää merkittävällä tavalla kunnallisia ja järjestöjen tuottamia palveluja. Seurakunnan nuorisotyö yhdessä kunnallisen nuorisotyön kanssa tukee nuoria ja tuottaa mielekästä vapaa-ajan toimintaa.

Rippileirit ovat merkityksellisiä nuorille. Samoin monet kristilliset seremoniat, kuten avioliittoon vihkiminen ovat tärkeitä ja kuuluvat traditioihimme. Tärkeintä lienee kuitenkin kristillisten arvojen, kuten välittämisen ja lähimmäisenrakkauden edistäminen sekä näihin pohjautuva seurakunnan työ, niin hengellisenä työnä, sielunhoitona kuin edellä kuvattuina palveluina. Nämä, kuten diakoniatyö ja lapsiperheiden palvelut tulee nostaa keskiöön. Silloin kirkosta eroaviakin olisi varmasti vähemmän.

Satu Taiveaho
Kansanedustaja
Tuusula