SDP Tuusula: Kunnan on panostettava lapsiin, nuoriin, terveydenhoitoon ja ikäihmisten palveluihin

Tavoitteet

– Haastavassa taloudellisessa tilanteessa on kuntalaisille turvattava riittävät peruspalvelut. Palvelutuotannon runkona on oltava kunnan tuottamat peruspalvelut. Esimerkiksi terveyskeskuspalveluja tulee kehittä oman tuotannon pohjalta, eikä ulkoistamisia ole tarvetta edes harkita, linjasi kunnallisjärjestön puheenjohtaja Päivö Kuusisto.

– Erityisesti lisärahaa tarvitaan kuntoutukseen, kouluterveydenhuoltoon, omaishoidon ja muuhun kotipalvelujen tukeen.

Tuloja tarvitaan palveluiden tuottamiseen

– Tutulorahoituksen pohjaa voidaan myös laajentaa tonttien maanmyyntituloja lisäämällä. Niinpä kunnan otetta maapolitiikasta on edelleen vahvistettava raakamaanhankintaa tehostamalla erityisesti Etelä-Tuusulassa ja Kellokoskella. Tonttimyynti on Tuusulalle tärkeä tulolähde, jolla on useana vuonna rahoitettu yli puolet kunnan tekemistä investoinneista. Kunnan on edelleen tehostettava sekä työpaikka- että asuintonttien kaavoittamista eri puolille kuntaa.